Choose your region and language

šŸ””Lejupielādē airBaltic Club digitālo karti

Palīdzība un atbalsts

Programmas priekŔrocības

Punktu derÄ«guma termiņŔ

Visi nopelnÄ«tie punkti ir derÄ«gi 3 gadus (neattiecas uz Executive un VIP lÄ«meņa Ä«paÅ”niekiem). Ja sakrātie punkti netiek iztērēti 3 gadu derÄ«guma termiņa laikā, to derÄ«guma termiņŔ beidzas neatgriezeniski dienā, kad tie tika nopelnÄ«ti pirms 3 gadiem.

Punktu pārsūtīŔana starp kontiem

Punktus nav iespējams pārsÅ«tÄ«t uz citu kontu, bet vari izveidot Ä¢imenes un DrauguĀ kontu, kur vari savienot lÄ«dz pat 8 kontiem, lai kopā ar draugiem un Ä£imenes locekļiem krātu un apmainÄ«tu punktus.