Choose your region and language

🔔Esittelemme uudet airBaltic Clubin digitaaliset kortit

airBaltic Club - ETUOHJELMAN EHDOT (PÄIVITETTY 12.05.2020.)

 

 1. Määritelmät

1.1.  airBaltic - akciju sabiedrība “Air Baltic Corporation”, jonka rekisterinumero on 40003245752 ja virallinen osoite Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvia.

1.2. Ohjelma -  airBaltic Club tarjoama ja ylläpitämä airBaltic-etuohjelma.

1.3. PINS - Yksiköt, joita Ohjelman puitteissa voidaan kerätä tuotteiden/palvelujen ostamiseksi Yhteistyökumppaneilta sekä vaihtaa Ohjelmaan kuuluviin tuotteisiin/palveluihin.

1.4.  Ehdot – nämä ehdot koskevat Ohjelman sääntöjä sekä ohjelman Jäseniä ja Kumppaneita sitovia menettelytapoja. Määritelmiä, joita ei ole sisällytetty Ehtoihin tulkitaan sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti.

1.5. Verkkopalvelu - airBaltic Club luoma verkkopalvelu, joka on saatavilla osoitteesta www.pins.co ja joka on suunniteltu Ohjelman Jäsenille verkkoprofiilien luomiseksi ja tilitietojen käyttämiseksi.

1.6. airBaltic Club-mobiilisovellus airBaltic Club kehittämä ohjelman mobiilisovellus, joka toimii ohjelman jäsenten mobiililaitteissa ja jossa he voivat luoda verkkoprofiilin sekä käyttää tilitietojaan.

1.7. airBaltic Club -jäsen tai Jäsen tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Ohjelmaan tai jonka on rekisteröinyt Ohjelmaan tämän laillinen edustaja, ja joka on täyttänyt Hakemuslomakkeen ja jonka airBaltic Club on hyväksynyt osallistujaksi Ohjelmaan.

1.8. airBaltic Club VIP-jäsen tai VIP-jäsen airBaltic Club-jäsen, joka yhden vuoden aikana on tehnyt 60 yksisuuntaista lentoa airBalticilla ja saanut täten VIP-jäsenyyden, johon sovelletaan kaikkia airBaltic Club-jäseniin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.9. airBaltic Club Executive -jäsen tai Executive-jäsen airBaltic Club-jäsen, joka yhden vuoden aikana on tehnyt 30 yksisuuntaista lentoa airBalticilla ja saanut täten Executive-jäsenyyden, johon sovelletaan kaikkia airBaltic Club-jäseniin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.10. airBaltic Club-tili tai Tili airBaltic Club-jäsenelle rekisteröitymisen jälkeen avattu tili, joka on tarkoitettu Jäsenen keräämien ja/tai käyttämien pinssien kirjaamiseen. Jäsenen airBaltic Club-tili on saatavilla Jäsenen verkkoprofiilissa Ohjelman internetsivustolla.

1.11. airBaltic Club-jäsenien Yhteinen Tili tai Perhe & Ystävät -tili Verkkopalvelussa luotu tiliryhmä, joka mahdollistaa useiden siihen liitettyjen PINS-tilien pinssien yhdistämisen tarjoten siten uusia mahdollisuuksia pinssien käyttöön.

1.12. airBaltic Club-jäsennumero Kortissa ilmoitettu yksilöllinen Jäsenen tunnusnumero, joka on liitetty Tiliin.

1.13. Yhteistyökumppani airBaltic Club -yhteistyökumppani, joka on tehnyt pinssien keräämistä ja/tai käyttämistä koskevan sopimuksen airBaltic Club kanssa tai toisen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on valtuudet tehdä sopimus airBaltic Club puolesta.

1.14. Kortti - Ohjelman jäsenkortti, jossa on PINS-jäsennumero. Valittavana on neljä eri korttityyppiä:

1.14.1. Henkilökohtainen kortti – airBaltic Club-kortti, jossa on airBaltic Club-jäsennumero, kortinhaltijan nimi ja Ohjelman mahdollinen jäsenyystaso.

1.14.2. Nimeämätön kortti – airBaltic Club-kortti, jossa on airBaltic Club-jäsennumero.

1.14.3. Väliaikainen kortti – paperinen kortti, joka on tulostettu airBaltic Club-jäsenen verkkoprofiilista, saatavilla airBaltic Club-mobiilisovelluksen kautta tai hakulomakkeella anottaessa.

1.14.4. Digitaalinen kortti – airBaltic Clubin-kortin virtuaalinen muoto, jota voidaan käyttää heti airBaltic Clubin tarjoamilla kanavilla.

1.15. Executive kortti – Executive-ohjelman jäsenelle annettu airBaltic Club-kortti, joka on varustettu jäsennumerolla ja joka mahdollistaa pinssien ja muiden etuoikeuksien saamisen airBalticin palveluja käyttäen, ja siihen sovelletaan kaikkia korttiin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.16. VIP-kortti – VIP-ohjelman jäsenelle annettu airBaltic Club-kortti, joka on varustettu jäsennumerolla ja joka mahdollistaa pinssien ja muiden etuoikeuksien saamisen airBalticin palveluja käyttäen, ja siihen sovelletaan kaikkia korttiin sovellettavia sääntöjä, jollei toisin mainita.

1.17. Hakemuslomake – paperinen tai verkossa oleva hakemuslomake, joka täytetään airBalticin tarjoamilla kanavilla ja jolla ilmaistaan halu osallistua ohjelmaan.

 1. Jäsenien kelpoisuusehdot

2.1 Hakemuslomakkeella henkilön tulee ilmoittaa lomakkeessa edellytetyt oikeat ja riittävät tiedot. Hakemuksessa ilmoitetun nimen ja sukunimen on vastattava henkilötodistuksen (passi, ajokortti, henkilökortti) tietoja.

2.2 Ikä – kenestä tahansa vähintään 2-vuotiaasta luonnollisesta henkilöstä voi tulla airBaltic Clubin. Henkilöitä, jotka eivät ole laillisesti vastuussa, edustavat ohjelmassa heidän vanhempansa, lailliset huoltajansa, edunvalvojansa tai ketkä tahansa muut henkilöt, jotka ovat laillisesti oikeutettuja edustamaan henkilöä. Alle 16-vuotias henkilö voi luoda jäsentilin ja tulla airBaltic Clubin jäseneksi ainoastaan laillisen huoltajansa suostumuksella. Jos siis olet alle 16-vuotias ja haluat tulla jäseneksi, kutsu laillinen huoltajasi mukaan jäsenyyden rekisteröintiprosessiin. Saatamme pyytää laillista huoltajaasi tunnistamaan itsensä antamalla etu- ja sukunimensä rekisteröintiprosessin aikana. Säilytämme tällaisia tietoja jonkin aikaa jäsenyytesi voimassaolon ajan, koska meidän on pystyttävä todistamaan että laillinen huoltajasi on antanut suostumuksensa tilisi rekisteröimiseen.

2.3. Osoite – hakulomakkeessa oleva Jäsenen ilmoittama osoite, johon lähetetään henkilökohtainen kortti tai muu ohjelmaan liittyvä posti.

 1. Jäsenyyden alkaminen

3.1. Ainoastaan Hakemuslomakkeen jättäneet henkilöt voidaan hyväksyä Jäseniksi. Jäsenyys alkaa oikein täytetyn Hakemuslomakkeen jättämisestä.

3.2. Ohjelmaan liittyessään Jäsen hyväksyy Ohjelman Ehdot. Kulloinkin voimassaolevat Ehdot ovat saatavilla Ohjelman verkkosivulta.

3.3. airBaltic Club-on oikeus hylätä mikä tahansa jäsenhakemus Ohjelmaan, mikäli airBaltic Club katsoo sen perustelluksi mistä tahansa syystä.

3.4. Annettua Korttia saa käyttää vain Jäsen tai Jäsenen laillinen edustaja, eikä Jäsenellä ole oikeutta siirtää jäsenyyttään muille.

3.5 airBaltic Club pidättää itsellään oikeuden kieltää Jäseneltä statuksen, kuten Executive- tai VIP-statuksen, ja oikeuden päättää olemassa oleva status yksipuolisesti ja ilman ennakkovaroituksen antamista Jäsenelle.

 

 1. airBaltic Club-tili

4.1. Jäsenelle avataan airBaltic Club-tili, kun Jäsenelle on myönnetty PINS-jäsenyys. Jäsenellä on oikeus ainoastaan yhteen PINS-tiliin. Jäsenellä voi olla enintään yksi airBaltic Club-Tili ja yksi Kortti, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti toisin mainittu.

4.2 Jos jäsenyyttä haetaan airBaltic Club-mobiilisovelluksen alustavan rekisteröintilomakkeen avulla, tili voidaan luoda vasta, kun täydellinen rekisteröinti on tehty mobiilisovelluksen kautta.

4.3. Jos Jäsenellä on useampia Tilejä, joille on annettu pinssejä, pinssit siirretään Jäsenen määrittämälle airBaltic Club-tilille, josta tulee Jäsenen vakituinen airBaltic Club-tili.

4.4. Tili on liitetty Verkkopalvelussa Jäsenen määrittämään yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää vain yhdessä Tilissä.

 4.5. Kerätyt PINSit voidaan tarkistaa Ohjelman Hakemuksessa tai Mobiilisovelluksessa käyttäen Jäsenen verkkoprofiilin tietoja (syöttämällä airBaltic Clubin rekisteröinnin yhteydessä käytetty sähköpostiosoite ja salasana). Jos jäsen havaitsee mitään virheitä tiliotteessaan, hänen on tiedotettava tästä airBaltic Clubin Jäsenpalveluun (puhelinnumerot: +371 67 280 280 Latviassa, +372 630 6660 Virossa, +370 700 55 665 in Liettuassa; www.pins.co) kuukauden sisällä ostopäivästä, ellei toisin ole sovittu. Tämän ajanjakson jälkeen katsotaan, että Jäsen on hyväksynyt Tilin olemassa olevan saldon ja tietoja ei korjata.

4.6. airBaltic Club-jäsenien Yhteinen Tili

4.6.1 Verkkopalvelu mahdollistaa useiden Jäsenien liittämisen samaan Tiliin yhdeksi ryhmäksi. Yhteinen Tili voidaan luoda ja siihen voidaan lisätä uusia Jäseniä Ohjelman verkkosivustolla.

4.6.2. Yhteen Yhteiseen Tiliin voidaan liittää enintään kahdeksan (8) Jäsentä. Kukin Jäsen voi olla mukana vain yhdessä Yhteisessä Tilissä.

4.6.3. Yhteisen Tilin luoneesta Jäsenestä tulee myös Yhteisen Tilin ylläpitäjä, jolla on oikeus lisätä Yhteiseen Tiliin muita Jäseniä. Yhteisen Tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus liittää muut Jäsenet Yhteiseen Tiliin.

4.6.4. Luomalla Yhteisen Tilin ylläpitäjä ottaa vastuun kaikista Tilin toiminnoista, mukaan lukien Tilin muiden Jäsenien Ohjelman ehtojen mukaisesta toiminnasta.

4.6.5. Kaikki Yhteisen Tilin Jäsenet kerryttävät pinssejä samalle Yhteiselle Tilille. Yhteisen Tilin ylläpitäjällä on oikeus käyttää myös muiden Jäsenien kerryttämiä pinssejä lunastaakseen Ohjelmassa tarjottavia etuisuuksia. Yhteisen tilin ylläpitäjällä on oikeus antaa ryhmän Jäsenille valtuudet käyttää Yhteisen Tilin pinssejä.

4.6.6. Poistaakseen yksittäisen Jäsenen Yhteisestä Tilistä, ryhmän ylläpitäjän tulee ottaa yhteyttä airBaltic Club-asiakaspalveluun. Yhteisen Tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus poistaa Jäsen Yhteisestä Tilistä.

4.6.7. Kun jäsen lähtee pois Yhteistililtä, kaikki hänen omalle Tililleen kerätyt ja vielä käyttämättömät airBaltic Clubit jäävät Jäsentilille pois lähtiessä.

4.6.8. Antamalla suostumuksensa ryhmään liittymiseen tilinomistaja vahvistaa sitoutuvansa hallinnointia koskeviin sääntöihin, jotka on hahmoteltu näiden ehtojen kohdassa 4.7. Tilinomistaja suostuu myös siihen ja valtuuttaa sen, että tilin hallinnoija saa pääsyn tilinomistajan tietoihin sekä tilin käyttöön liittyviin tietoihin (mukaan lukien kertyneisiin PINS-pisteisiin), hän myös suostuu siihen ja valtuuttaa sen, että tilin hallinnoija voi käyttää kaikkia tilinomistajan tilillä olevia PINS-pisteitä vapaasti.

 

 

 1. airBaltic Club-kortit

5.1. Kun Jäsen hakee Ohjelmaan jonkin Yhteistyökumppanin kautta, Jäsen voi saada Nimeämättömän kortin. Jotta Jäsen voi liittyä Ohjelmaan, hänen tulee aktivoida korttinsa Ohjelman verkkopalvelussa pian Kortin vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen hän saa aktivointia koskevan sähköpostivahvistuksen, tai täyttää Kortin mukana toimitettu Hakemuslomake.

5.2. Kun ohjelmaan haetaan mobiilisovelluksen kautta, jäsen tunnistetaan tekstiviestitse ja hän saa mobiilisovellukseen sähköisen kortin.

5.3. Kortti on airBaltic Club-yhtiön omaisuutta, ja se tulee pyydettäessä palauttaa airBaltic Club-yhtiölle.

 1. Pinssien kertyminen

6.1. Ohjelmaan hyväksyttyjä palveluja tai tuotteita käyttäessä tai hankkiessa Jäsenen on pinssien keräämiseksi esitettävä oma airBaltic Club-jäsennumeronsa ja/tai airBaltic Club-korttinsa, tai jokin muu Kortti, joka oikeuttaa pinssien keräämiseen. PINS myöntää kerätyt pinssit Jäsenen tilille Ohjelman Yhteistyökumppaneilta saamansa tiedon perusteella viimeistään kunkin kalenterikuukauden jälkeen kohtuullisessa ajassa. Mikäli pinssit eivät automaattisesti tallennu Jäsenen tilille, Jäsen voi pyytää puuttuvat pinssit Verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä airBaltic Club-asiakaspalveluun. Jos Korttia tai PINS-jäsennumeroa ei esitetä, etuja ei voi saada.

6.2. Tekemällä ostoksen Kumppanien kaupoissa millä tahansa airBaltic Club-maksukortilla, voidaan PINSejä kerätä molemmista tapahtumista.

6.3. Kumppani tulee olemaan vastuussa kumppaneiden tarjouksista ja eduista, tässä tapauksessa tarjouksiin ja etuihin voidaan soveltaa tietyn kumppanin ehtoja. AirBaltic ei tule olemaan vastuussa kumppanin laiminlyönneistä (ellei airBaltic selvästi totea ottavansa vastuun tietystä kumppanin liiketoimesta). Tällaisessa tapauksessa, jos kumppani rikkoo mitä tahansa antamaansa lupausta tai ehtoa, jäsenellä on oikeus kääntyä kumppania vastaan.

6.4. PINS-pisteitä ei anneta sellaisista hyödykkeistä/palveluista, joille ei ole olemassa tukevia asiakirjoja tai joiden tukevat asiakirjat (liput, lentosetelit) osoittavat, että:

6.4.1. tuotetta tai palvelua ei ole maksettu;

6.4.2. niiden arvo on jo hyvitetty tai korvattu käteisellä;

6.4.3. niiden voimassaolo on päättynyt; tai

6.4.4. ne on saatu laittomasti tai sopimuksellisia tai laillisia vastuita rikkoen.

6.5. Jotkin kumppanit eivät välttämättä myönnä PINSejä, jos käytetään Väliaikaista tai Digitaalista korttia. Pinssien kertyminen kunkin Yhteistyökumppanin palveluiden tai tuotteiden hankinnasta riippuu kunkin Yhteistyökumppanin ja Ohjelman välisestä sopimuksesta, jossa määritellään ehdot Jäsenille myönnettävien pinssien määrästä.  Jotkin kumppanit eivät välttämättä hyväksy pinssien keräämistä väliaikaisen tai sähköisen kortin avulla.

6.6. Jäsenen pinssit kirjataan näiden Ehtojen mukaisesti kaikkien niiden Yhteistyökumppanin palvelujen osalta, joista on oikeus saada pinssejä ja jotka saadaan Ohjelmaan hakemisen ja airBaltic Club-tilin rekisteröimisen välillä.

6.7. Mikäli Yhteistyökumppanilla on jäsentasojärjestelmä koskien pinssien kerryttämistä, sovelletaan tällaiseen järjestelmään kyseisen Yhteiskumppanin ehtoja.

6.8 Kaikki ilmoitukset muista pinssien keräystavoista, joita ei mainita näissä Ehdoissa, julkaistaan erikseen airBaltic Club-tiedotteissa Ohjelman Verkkopalvelussa.

 1. Pinssien käyttäminen

7.1. Kerätyt pinssit voidaan käyttää heti kun Jäsenen Kortti on aktivoitu ja kyseessä olevien tuotteiden/palveluiden hankkimiseen vaadittava määrä pinssejä on kertynyt Jäsenen Tilille.

 7.2. Ohjelmassa tarjotaan mahdollisuus käyttää kerätyt PINSit verkkokaupassa: spend.pinsforme.com. Tekemällä ostoksen Jäsen vahvistaa, että hän on lukenut verkkokaupan ehdot etukäteen ja että hän ei vastusta niitä.

 

 7.3. Tuotteiden / palveluiden saatavuus saattaa riippua niiden saatavuudesta Kumppanin varastolla tai muista Kumppanin olosuhteista. Tuotteita / palveluita ei voida yhdistää mihinkään muihin tarjouksiin tai erityisyyksiin, ellei toisin ole osoitettu. Lisätietoa tuotteiden / palveluiden saatavuudesta sekä erityisolosuhteista on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta spend.pinsforme.com tai kultakin Kumppanilta. Kumppani on vastuussa sen varmistamisesta, että tiedot ja tuote ovat kumppanin sääntöjen mukaiset ja se on vastuussa myös tuotteen asianmukaisen laadun varmistamisesta. AirBaltic ei ole vastuussa kumppaneiden toimittamista tuotteista, mistään muista kumppanin vastuista jäsentä kohtaan, mistään kumppaneiden antamista lupauksista tai mistään edellä mainittuihin asioihin liittyvistä rikkomuksista.

 

7.4. Tuotteen/palvelujen hankkimisen jälkeen viiteasiakirjat (palkintoliput ja/tai muut ostotositteet) lähetetään Jäsenen määrittämään osoitteeseen. Asiakirjatlähetetään sähköisesti. Palautuskäytännöstä ja palvelujen hinnoista saa tietoa useista airBaltic Club-tietomateriaaleista ja/tai Yhteistyökumppanilta. airBaltic Club-asiakaspalvelu vastaa myös tätä aihetta koskeviin kyselyihin.

7.5. Jos Jäsen haluaa palauttaa saamansa tuotteen Kumppanille tuotepalautuksia koskevien kuluttajansuojalakien nojalla, mukaan lukien etäsopimuksia koskevat säädökset, kun tuote on saatu kerättyjen pinssien vastineeksi ja Jäsen kykenee esittämään asiakirjoja palautuksen tueksi, Jäsenelle maksetaan vain näissä tukiasiakirjoissa mainittu tuotteen arvo. Kerättyjä pinssejä ei poisteta, vaan ne hyvitetään takaisin Jäsentilille. Jos ostos on maksettu Yhteistililtä, pinssit palautetaan Tilille, josta ostos tehtiin.

 1. Pinssien voimassaolo

8.1. Yleinen sääntö on se, että PINS-pisteet ovat voimassa 3 vuotta alkaen siitä päivästä, jona pisteitä alettiin kerätä (päivä, jona tuote/palvelu ostettiin), ellei toisin ole säädetty. AirBalticilla on oikeudet tarjota PINS-pisteiden kerryttämistä erilaisin ehdoin (esimerkiksi lyhyemmällä voimassaolokaudella). Tällaiset erilaiset ehdot pätevät, jos airBaltic on antanut jäsenelle tietoa tällaisista ehdoista ennen maksutapahtumaa.

8.2. VIP- ja Executive-ohjelman jäsenten pinsseillä ei ole voimassaoloaikaa; niitä ei poisteta, kunhan jäsen säilyttää status-tasonsa. Heti kun jäsen menettää VIP- tai Executive-jäsenyyden, käyttämättömiä pinssejä ei jatketa eikä korvata millään muulla tavalla, ja ne poistetaan sinä päivänä, jolloin on kulunut kolme vuotta saamispäivästä.

 1. VIP- ja Executive-ohjelman jäsenyyden säilyttäminen

9.1. Executive-jäsenyyden säilyttämiseksi vuoden kuluttua sen saamisesta tulee Executive-jäsenen tehdä 25 yksisuuntaista lentoa airBalticilla seuraavan jäsenyysvuoden aikana. Jos tarvittavaa lentojen tai status-pistemäärää ei saavuteta, jäsen menettää Executive-jäsenyyden.

9.2. Jos Executive-jäsenyyttä ylläpidetään vielä vuoden, jäsen saa uudistetun Executive-kortin, joka on voimassa vuoden ajan jäsenyyden saamispäivästä. Jos jäsenyys on menetetty, uusi henkilökohtainen määräajaton airBaltic Club-kortti lähetetään jäsenen hakemuslomakkeessa määritettyyn osoitteeseen.

9.3. VIP-jäsenyyden säilyttämiseksi vuoden kuluttua sen saamisesta tulee VIP-jäsenen tehdä 50 yksisuuntaista lentoa airBalticilla seuraavan jäsenyysvuoden aikana. Jos tarvittavaa lentojen tai status-pistemäärää ei saavuteta, jäsen menettää VIP-jäsenyyden ja saa Executive-jäsenyyden.

9.4. Jos VIP-jäsenyyttä ylläpidetään vielä vuoden, jäsen saa uudistetun VIP-kortin, joka on voimassa vuoden ajan jäsenyyden saamispäivästä. Jos jäsenyys on menetetty, uusi henkilökohtainen määräajaton airBaltic Club-kortti lähetetään jäsenen hakemuslomakkeessa määritettyyn osoitteeseen.

9.5. VIP-jäsenillä on mahdollisuus tilata muovinen VIP-kortti pyytämällä sitä airBaltic Clubin jäsenpalvelun kautta.

 1. Verot, lisämaksut ja palvelumaksut

10.1. Pinsseillä hankinttujen lentojen osalta Jäsen vastaa kaikista lisäkuluista kuten veroista (esim. lentokenttäverot ja -maksut, turvatarkastusmaksut, toimitusmaksut), lisämaksuista (esim. vakuutusmaksut) sekä palvelumaksuista (esim. varauksen muutosmaksut), ellei Yhteistyökumppani erikseen toisin ilmoita.

 1. Ehtojen rikkominen, jäsenyyden päättyminen, ohjelmapäivitykset

11.1.  Jäsenellä on oikeus päättää Ohjelman jäsenyys milloin tahansa tiedottamalla siitä PINSille kirjallisesti.

11.2. PINSejä ei hyvitetä tai muutoin kompensoida ja ne eivät ole siirrettävissä.

11.3. airBaltic Club voi päättää Jäsenen osallistumisen Ohjelmaan, jos seuraavia ei korjata ennakkovaroituksen saamisen jälkeen:

11.3.1. Epätarkkoja henkilötietoja tai;

11.3.2. Sellaista vahinkoa airBaltic Clubille ja / tai airBaltic Clubin Kumppaneille ja / tai heidän työntekijöilleen tai muille Ohjelman Jäsenille, joka on aiheutunut Jäsenen suorittamien toimien tai laiminlyöntien seurauksena.

11.4. Edellä mainituissa tapauksissa airBaltic Club pidättää itsellään oikeuden jäädyttää Jäsenen tili, kunnes se päättää lopettaa sen tai kunnes Jäsen pyytää tilin lopettamista.

11.5. Kun airBaltic Club on lopettanut Jäsenen osallistumisen Ohjelmaan, sitä ei voida enää jatkaa.

11.6. Nämä ehdot pysyvät voimassa Jäsenen jäsenyysehtoina Ohjelman jäsenyyden lopettamiseen saakka.

11.7. Nämä ehdot pysyvät voimassa Jäsenen jäsenyysehtoina Ohjelman jäsenyyden lopettamiseen saakka.

11.8. airBaltic Club pidättää itsellään oikeuden peruuttaa Ohjelma milloin tahansa tai korvata sen muulla ohjelmalla.

 

 1. Tietosuoja

12.1. airBaltic Club käsittelee henkilötietoja tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja tavoista, joilla airBaltic Club käsittelee henkilötietoja, löytyy airBaltic Club-yhtiön tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteesta www.pins.сo.

12.2. Jäsenen, joka houkuttelee ohjelmaan uusia jäseniä lähettämällä mahdollisen uuden jäsenen henkilötietoja airBaltic Club-yhtiölle, on hankittava kyseisen henkilön suostumus airBaltic Club-yhtiön tekemälle henkilötietojen käsittelylle tai muutoin varmistettava, että tällaiset mahdollisen uuden jäsenen henkilötiedot annetaan airBaltic Club-yhtiölle tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Jäsen ei saa palkkiota tai hyvitystä tällaisten uusien jäsenten houkuttelusta, ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu.

 1. Muut ehdot

13.1. airBaltic pidättää itsellään oikeudet muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti ja antaen jäsenille tiedon muutoksista sivulla www.pins.co vähintään 10 (kymmenen) päivää ennen muutosten tekemistä. Jos muutokset ovat kieliopillisia tai jos niiden tarkoitus on jonkin teknisen virheen korjaaminen, edeltävää varoitusta ei ole tarpeen antaa.

13.2. Jos Kortti hukkuu, varastetaan tai vaurioituu tai joku muu henkilö käyttää sitä ilman Jäsenen lupaa (tai jos Jäsenen Tiliä käyttää toinen henkilö), Jäsenen on ilmoitettava siitä välittömästi airBaltic Club-asiakaspalveluun. Jäsen on vastuussa kaikista Kortin tai tilitietojen käyttöyrityksistä, kunnes asiasta on ilmoitettu airBaltic Club-asiakaspalveluun. Uusi Kortti myönnetään maksutta.

13.3. airBaltic Club toimii hyvässä uskossa ja pidättää itsellään oikeuden muokata tai tehdä lisäyksiä näihin Ehtoihin, tuotteisiin / palveluihin, tuoteiden / palveluiden määrään, Kumppaneihin, jotka osallistuvat Ohjelmaan tai missään muissa ohjelma-asiakirjoissa asetettuihin airBaltic Club-menettelytapoihin, aina kun tällaisia muutoksia pidetään tarpeellisina. Tällaisten muutoksien ja lisäysten katsotaan olevan hyväksyttyjä, jos Jäsen jatkaa osallistumistaan Ohjelmaan tai jos kirjallisia vastalauseita ei ole lähetetty kuukauden sisällä Ehtojen julkaisemisesta. Jos jäsen ei hyväksy Ohjelman muutoksia, hän voi peruuttaa jäsenyytensä näiden Ehtojen Artiklan 11.1 mukaisesti.

13.4. Ennen jäsentilinsä käyttämistä jäsenen on varmistettava käytetyn viestintätavan, järjestelmien ja luodun viestintäkanavan turvallisuus.

13.5. airBaltic ei ole vastuussa mistään menetyksistä, jotka johtuvat teknisistä virheistä tai verkkosivun tai mobiilisovelluksen huoltotöistä tai muista toimenpiteistä, jotka saattavat häiritä jäsentilin käyttöä.

 

 1. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

14.1. Latvian tasavallan lait säätelevät näiden Ehtojen kelpoisuutta, rakennetta ja suorituskykyä ja ne ovat Latvian tuomioistuinten lainkäyttövallan alaisia.

14.2. Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei ole lain mukaan voimassa kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Näillä ehdoilla ei poiketa Jäsenelle sovellettavan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista.

14.3. Mikäli näitä Ehtoja voidaan tulkita eri tavoin eri kielillä, englanninkielisellä versiolla on etusija.