Choose your region and language

🔔Esittelemme uudet airBaltic Clubin digitaaliset kortit

Tietosuojakäytäntö airBaltic Club

1 Johdanto

“Air Baltic Corporation" AS huolehtii rekisteröityjen tietosuojasta ja heidän henkilötietojensa suojaamisesta sekä noudattaa rekisteröityjen oikeutta henkilötietojensa käsittelyn lainmukaisuuteen tietosuojaa ja tietojen käsittelyä koskevan EU-lainsäädännön ja paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tässä asiakirjassa isolla alkukirjaimella kirjoitettujen käsitteiden merkitys vastaa ohjelman Ehdoissa niille annettua määritelmää, paitsi jos kyseinen käsite määritellään tässä asiakirjassa toisin.

2 Rekisterinpitäjä

Tämän Tietosuojakäytännön nojalla henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovutuksesta vastaava yritys on  akciju sabiedrība “Air Baltic Corporation”, jonka rekisterinumero on 40003245752 ja virallinen osoite Tehnikas iela 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, Latvia.

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojakäytännöstä tai haluat pyytää oikeuksiesi toimeenpanoa, ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@pins.co tai lähettämällä kirjallinen pyyntö airBaltic Club-yhtiön postiosoitteeseen.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Kun käytät airBaltic Club-verkkosivustoa tai airBaltic Club-mobiilisovellusta (airBaltic Club-sovellus), saatamme pyytää sinua antamaan tämän Tietosuojakäytännön kohdassa 6 luetellut henkilötietosi ja saatamme käsitellä niitä tai pyytää sinua tilaamaan uutiskirjeitä tai antamaan palautetta.

Henkilötietojen käytön oikeusperusteena airBaltic Club -yhtiössä on vuorovaikutus ja yhteistyö sinun kanssasi, kun

 • valmistaudumme tekemään kanssasi sopimuksen airBaltic Clubiin osallistumisesta, myös varmistaakseen, että jäsentilisi toimii
 • meillä on kanssasi sopimussuhde
 • panemme täytäntöön oikeutettua etua liiketoiminnassamme
 • noudatamme lakisääteisiä velvollisuuksiamme
 • käytämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin
 • palvelumme, tarjouksiemme ja airBaltic Clubin sovelluksen parantaminen, kyselytutkimuksien suorittaminen oikeutettuihin etuihimme perustuen
 • lähetämme sinulle markkinointi- ja kampanjaviestejä, kun olet antanut suostumuksesi siihen tai kun se on meidän oikeutetun etumme mukaista.

Tiettyjen henkilötietojen antaminen on tarpeen, jotta voimme tunnistaa sinut, rekisteröidä sinut PINS-ohjelmaan ja luoda jäsentilisi, jotta voit saada kaikki airBaltic Club-yhtiön tarjoamat palvelut. Et voi päästä airBaltic Club-ohjelman jäseneksi antamatta henkilötietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa ja sinulle luodaan airBaltic Club-tili. Kun airBaltic Club pyytää sinulta tällaisia henkilötietoja, sinulle kerrotaan, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia.

airBaltic Clubin verkkosivulle tai airBaltic Clubin sovellukseen lähettämiäsi henkilötietoja kohdellaan huolella ja kunnioittaen. airBaltic Club käyttää näitä tietoja varmistaakseen verkkosivun tai airBaltic Clubin sovelluksen toiminnan ja voidakseen täyttää kerättävien ja lunastettavien PINS-pisteiden käsittelyn ja hallinnoinnin aikaiset velvoitteet. Näin osallistumisesi airBaltic Clubin ohjelmaan voidaan varmistaa.

Saatamme prosessoida henkilötietojasi markkinointitarkoituksia varten (antaaksemme sinulle tietoa samankaltaisista palveluista oikeutettuun etuun perustuen, antaaksemme sinulle oikeuden vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja lähettääksemme sinulle omalla suostumuksellasi muita kaupallisia viestejä ja tarjouksia (mukaan lukien kolmannen osapuolen tarjouksia), tunnistaaksemme sinut oikein, lähettääksemme sinulle palveluita tai hyödykkeitä asianmukaisesti, vastataksemme kyselyihisi tai ottaaksemme sinuun yhteyttä, varmistaaksemme airBaltic Clubin ohjelman asianmukaisen toiminnan, testataksemme järjestelmää, suorittaaksemme huolto- tai kehitystöitä, asiakassuhdetarkoituksia varten ja suorittaaksemme kyselytutkimuksia.

Voimme käsitellä henkilötietojasi tarpeen mukaan seuraaviin tarkoituksiin: markkinointi, henkilöllisyytesi tunnistaminen, tavaroiden tai palveluiden toimitus sinulle, kyselyihisi vastaaminen tai yhteyden ottaminen sinuun, PINS-ohjelman tarkoituksenmukainen toiminta, järjestelmän testaus, ylläpito ja kehitys sekä asiakassuhteiden ylläpito ja asiakastutkimukset.

Saatamme prosessoida tietojasi yrityksen ja sen omaisuuden täydellisen tai osittaisen uudelleenorganisoinnin, sulautumien, jakamisen, eri ostojen ja/tai vastuun siirron yhteydessä, sekä eri oikeudellisten menettelyiden, kuten oikeudellisen suojelumenettelyn, likvidoinnin tai maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä. Lisäksi uudelleenorganisoinnin ja/tai omaisuuden, vastuun ja liiketoiminnan siirron kaltaista liiketapahtumaa ennen saatetaan asiakkaan tietokantaa prosessoida (ja siten siellä olevia henkilötietojasi), jotta liiketapahtuman sisältöön voidaan tutustua ja sen arvoa voidaan arvioida. Jokaisessa tällaisessa tapauksessa me arvioimme henkilökohtaisten tietojen laajuuden asianmukaista huolellisuutta noudattaen ja vähennämme henkilötietojen prosessointia niin paljon, kuin on mahdollista saavuttaaksemme tavoitteen ja varmistaaksemme henkilötietojen asianmukaisen suojan sekä asianmukaisen sopimuksen saamisen päätökseen kumppanin kanssa. Tiedotamme sinua sellaisissa tapauksissa, joissa mikä tahansa tällainen liiketapahtuma saattaa vaikuttaa vastuuseemme sinua kohtaan tai johon saattaa sisältyä henkilötietojesi siirtoa muulle yritykselle. Tällainen prosessointi voi pohjautua lakiin (esimerkiksi kauppaoikeudelliseen lakiin) ja oikeutettuun etuun.

4 Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Saatamme luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi EU:n sisällä työntekijöillemme, airBaltic-konsernin yrityksille tai airBaltic Club-kumppaneille, jotka toimittavat airBaltic Club-ohjelman tavaroita tai palveluita, tai airBaltic Club-yhtiön lukuun toimiville tietojenkäsittely-yrityksille edellä mainittuja tarkoituksia varten ja sen mukaan, mitä airBaltic Club-ohjelman airBaltic Club-tuotteita tai -palveluita olet valinnut.

Voimme erityisesti luovuttaa henkilötietojasi seuraaville tahoille:

 • airBaltic Club-yhtiön asiakaspalvelusta ja asiakkaiden pyynnöistä vastaavat työntekijät sekä ne työntekijät, jotka vastaavat kirjanpidosta, IT-alustan ylläpidosta ja data-analytiikasta sekä Kumppaniyhteistyön sujumisesta;
 • airBaltic Clubin kumppanit PINS-pisteiden keräämisen ja/tai lunastamisen suhteen kullakin kumppanilla ja niiden tämän kumppanin palveluiden suhteen, joita olet päättänyt käyttää, mukaan lukien maksutapahtuman arvon, vahvistuksen palvelun vastaanottamisesta sekä muut tapaukset, joissa tietojen jakaminen on tarpeen mahdollisten huijaustapahtumien tunnistamiseksi ja/tai estämiseksi;
 • luottolaitokset tai muut yritykset, jotka saattavat tuottaa ja toimittaa airBaltic Club-kortteja;
 • pinssien myöntäjät tilausten käsittelyä varten;
 • airBaltic Club-yhtiön IT-järjestelmien toimittajat, markkinointi- ja viestintäalustojen toimittajat ja lentoyhtiöiden varausjärjestelmät
 • valtiollinen poliisi ja muut viranomaiset sen jälkeen, kun näiltä on saatu virallinen ilmoitus tapauksissa, joissa laki edellyttää tietojen luovuttamista.
 • henkilöt, jotka tarjoavat IT-järjestelmiä, IT-tukea, huoltopalveluita tai infrastruktuuria, PINS
 • sovellusta, verkkosivujen ylläpitopalveluita;
 • henkilöt, jotka toimittavat tietotekniikkajärjestelmiä, tietoteknistä tukea, huoltopalveluita ja infrastruktuuria, airBaltic Clubin sovelluksen, verkkosivun tai sovelluksen huoltopalveluita;
 • muut rekisterinpitäjät, jotka ovat osa yritysryhmää siinä määrin, kuin on oikeutetun edun suhteen tarpeellista, jotta sisäisistä hallinnollisista tarkoitusperistä voidaan varmistua;
 • henkilö, joka varmistaa ja antaa tukea eri kyselyiden tekemiseen, kyselyitä airBaltic Clubin tai sen kumppaneiden puolesta tekevät kumppanit.
 • konsultit, tarkastusvalvojat, tilintarkastajat, velan perijät, lakimiehet, silloin kun on tarpeellista turvata organisaation hallinta ja liiketoiminta;
 • henkilöt, jotka ovat mukana uudelleenorganisoinnin, ostojen ja/tai omaisuuden, vastuun ja liiketoiminnan siirron liiketapahtumissa ja kaikki muut, jotka tarjoavat tukea tai konsultointia tällaisten liiketapahtumien valmisteluun ja suorittamiseen, sekä ne, jotka ovat mukana tällaisen liiketapahtuman arvioinnissa ennen sen aloittamista.
 • Henkilöt, jotka tarjoavat erilaista tukea ja palveluita airBaltic Clubille hallinnollisiin, organisatorisiin ja taloushallinnollisiin sekä yrityshallinnollisiin tarkoitusperiin.

Googlen Inc.:n toimittamalla Google Analytics-työkalulla (Yhdysvaltalainen yritys) on pääsy tilastollisiin tietoihin, joita tämä työkalu on kerännyt airBaltic Clubin verkkosivulta tai airBaltic Clubin sovelluksesta. Google Inc. on antanut tiedoksi, että he tukeutuvat mallisopimuslausekkeisiin varmistaakseen, että rekisteröityjen henkilöiden oikeuksia suojellaan kun ja jos tietoja siirretään Yhdysvaltoihin. Tämä palveluntarjoaja soveltaa myös yksityisyydensuojan varmistavia sopimuksellisia velvoitteita, voit lukea lisää niistä täältä: www.google.com.

Voimme välittää tietosi markkinointipalvelujen tarjoajille kuten esim. markkinointikonsultointia ja atk-ratkaisuja markkinointitarpeisiin tarjoaville yrityksille sekä palveluntarjoajille, jotka tarjoavat uutiskirjeiden, tarjousten ja tiedotteiden lähetyspalveluja (Mailchimp (Rocket Science Group LLC), jonka tietokeskukset sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. Tietoa tietosuojakäytännöstä tarjolla osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/ ).

5 Profilointi ja verkkosivuston selaustilastot

Voimme kerätä airBaltic Club-verkkosivuston ja airBaltic Club-sovelluksen käyttöön, käyntimääriin, ostoihin ja muuhun käyttöön liittyviä tilastotietoja ja voimme käsitellä sekä analysoida näitä tietoja. Voimme myös ostaa tällaisia tietoja yleistasolla hyvämaineisilta kolmansilta osapuolilta tai luovuttaa tällaisia tietoja heille. Tällaiset tiedot eivät kuitenkaan liity keneenkään tiettyyn henkilöön, eikä niitä pureta tai pelkistetä henkilötiedoiksi tai muiksi jotakuta tiettyä henkilöä koskeviksi tiedoiksi.

airBaltic Club kerää näitä tietoja automaattisella työkalulla nimeltä Google Analytics. Sen avulla airBaltic Club voi tallentaa ja analysoida tapaa, jolla vierailijat käyttävät verkkosivustoa. Lisätietoja Google Analytics -työkalun toiminasta ja tiedoista, joita me sillä keräämme ja analysoimme, on tässä: support.google.com/analytics.

Voit milloin tahansa estää Google Analyticsia keräämästä tietojasi. Lisätietoja asiasta on tässä: tools.google.com.

6 Kyselyt ja profilointi

Ottaen huomioon sen, että meille on tärkeää, että sinulle tarjotaan korkealaatuista kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä ja palvelua, saatamme toisinaan tehdä kyselyitä, joiden avulla voimme selvittää, kuinka tyytyväinen olet palveluumme, kanta-asiakasohjelmaamme ja kanta-asiakasohjelmamme kumppaneiden palveluihin, sekä kyselyitä, joissa saatamme kysyä sinulta erilaisia kysymyksiä, jotta voimme ymmärtää mielenkiinnon kohteitasi ja tarpeitasi.

Kyselyihin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Sinulla on aina oikeus muuttaa mieltäsi, jos et halua osallistua kyselyihin.

Saatamme vastaanottaa tietojasi kyselyistä, joihin osallistut. Saatamme tehdä kyselyitä itse tai kumppanimme voivat jakaa kyselyiden tuloksia. Kuitenkin jos kumppani aikoo jakaa kyselyiden tulokset kanssamme, pyydämme kumppania hankkimaan suostumuksesi tai informoimaan sinua, mikäli jakaminen pohjautuu oikeutettuun etuun. Meille on tärkeää, että sinua on informoitu ja että hallitset itse sitä, kuinka tietojasi prosessoidaan ja jaetaan kyselyihin liittyen.

Saatamme käyttää kyselyistä saatuja tuloksia profilointitarkoituksiin perustuen suostumukseesi tai oikeutettuun etuun. Kyselyiden tulokset voivat auttaa meitä ymmärtämään sekä tarpeitasi että sitä, mistä alueista tai tarjouksista saatat olla kiinnostunut – siten parannellen kanta-asiakasohjelmaamme ja tehden siitä sinulle kiinnostavamman ja sopivamman. Mainittujen seikkojen lisäksi saatamme ottaa sinuun yhteyttä suoraan markkinointiin liittyen, pohjautuen kyselyssä antamiisi vastauksiin. Tällä tavalla me haluamme sinun tietävän mahtavista tarjouksista ja mahdollisuuksista, jotka saattavat olla sinulle mielenkiintoisia ja tärkeitä.

Tästä huolimatta ole tietoinen siitä, että sinulla on aina olemassa oikeudet perua mikä tahansa antamasi suostumus, sekä protestoida, kun prosessi pohjautuu oikeutettuun etuun. Jos et halua, että kyselyiden tuloksia tallennetaan tai muuten profiloidaan tai prosessoidaan toimestamme, anna meidän tietää kirjoittamalla viesti seuraaville yhteyshenkilöille, jotka ovat tavoitettavissa verkkosivuillamme: www.pins.fi/contact-us

 

7 Suoramarkkinointi

Toimittaaksemme sinulle tarjouksia ja palveluita, joiden uskomme kiinnostavan sinua erityisen paljon, airBaltic Club saattaa käyttää henkilötietojasi markkinointi- ja viestintätarkoituksiin, tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi maantieteelliset sijaintitiedot (vain airBaltic Clubin sovellukselle), syntymäpäivä, kieli, sukupuoli ja sinun yhteystietosi, kyselytutkimusten tiedot (jos olet antanut suostumuksesi kyselytutkimuksiin osallistumiseen). Jos et halua saada tällaisia markkinointiviestejä, voit jättäytyä pois tai perua suostumuksesi milloin tahansa.

airBaltic Club antaa sinulle tietoa PINS-ohjelmaan liittyvistä aktiviteeteista, tarjouksista ja uutisista, mukaan lukien airBaltic Clubin PINS-kumppaneiden tarjouksista, jos olet antanut suostumuksesi tällaisten tarjousten vastaanottamiseen tai jos meillä on oikeus antaa sinulle tällaisia tarjouksia oikeutettuun etuun perustuen.

8 Tietoryhmät

airBaltic Club voi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

8.1. Jäsenen perustiedot

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäpäivä
 • Kieli
 • Sukupuoli
 • airBaltic Club-yhteistilin henkilöiden lukumäärä
 • Maantieteelliset sijaintitiedot (laitteesi asetuksiin perustuen – vain airBaltic Clubin sovellukseen liittyen)

8.2. airBaltic Club-jäsenyyteen liittyvät tiedot

 • airBaltic Club-jäsenyyden alkamispäivämäärä
 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Jäsennumero
 • airBaltic Club-kortin tyyppi
 • Tiedot airBaltic Club-kortin liittämisestä rahoituslaitoksen myöntämään maksukorttiin tai maksuvälineominaisuuden liittämisestä airBaltic Club-korttiin
 • Jäsenyystaso
 • Jäsentä koskevat airBaltic Club-verkkopalvelun tunnistamistiedot
 • Muut jäsentä koskevat airBaltic Club-yhteistyökumppanikohtaiset tiedot (esim. lentoyhtiöjäsenyys, tieto jäsenen kuulumisesta yhteistyökumppanin henkilökuntaan)

8.3. airBaltic Club-kortin käyttöä koskevat tiedot

 • Pinssien määrä (kertymätiedot)
 • Tiedot pinsseihin oikeuttavista ostotapahtumista, kuten ostopaikka ja -ajankohta, kuitin loppusumma (tuoteryhmä- tai tuotetasolla), kuittinumero, maksutapa, ostosta saadut pinssit
 • Tiedot pinssien käyttämisestä, kuten ajankohta, airBaltic Club-yhteistyökumppani, lunastettu tuote

8.4. Markkinointia ja viestintää koskevat tiedot

 • Kiellot ja luvat lähettää markkinointitiedotteita
 • Jäsenen tilaamat uutiskirjeet ja vastaavat tiedotteet
 • Markkinoinnin kohdistumista koskevat tiedot, kuten tiedot jäsenelle lähetetyistä markkinointisähköposteista ja tiedot niiden avaamisesta.

8.5. Kyselyn tiedot

Kyselyssäsi antamat henkilökohtaiset tiedot. Näihin voi lukeutua mielipiteitäsi, tietoja perheestäsi, kotitaloudestasi, koulutuksestasi, työpaikoistasi, tavoistasi, tarpeistasi, ruokakaupoissa asioinnistasi, vakuutuksistasi, taloudellisista instituutioistasi, mobiilipalveluiden tarjoajistasi, ajoneuvoistasi, mielenkiinnon kohteistasi, harrastuksistasi sekä muuta tietoa, jota olet antanut kyselyssä.

9 Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää meitä vahvistamaan, käsitelläänkö tietojasi vai ei, ja jos käsitellään, niin missä ja mihin tarkoitukseen. Lähetämme henkilötiedot sähköisessä muodossa veloituksetta.

Toimitamme kaikki airBaltic Club-yhtiölle antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja voit siirtää nämä tiedot toiselle asiakasuskollisuusohjelmia tarjoavalle yritykselle airBaltic Club-yhtiön sitä estämättä.

10 Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Jos uskot, että tiedot, joita meillä on sinusta ovat vääriä, ota meihin yhteyttä ja päivitämme ne ja pidämme ne ajan tasalla. Kaikki tiedot, joita ei enää tarvita tässä airBaltic Clubin tietosuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin poistetaan.

Jos haluat päättää airBaltic Clubin ohjelman jäsenyytesi, voit airBaltic Clubin ohjelman ehtojen mukaisesti tehdä tästä pyynnön ja suljemme tilisi ja poistamme kaikki airBaltic Clubiin ja airBaltic Clubin tiliin liittyvät henkilötietosi (ota huomioon, että lentoihisi liittyviä tietoja saatetaan silti säilyttää airBalticin tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti), lopetamme tietojen levittämisen ja pyydämme kolmansia osapuolia lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn. Saatamme halutessamme säilyttää henkilötietojasi rajoitetun ajan myös jäsenyytesi päättämisen jälkeen ottaen huomioon oikeudellisen asemamme ja velvoitteemme (esimerkiksi oikeutetun etumme suojelemiseksi sekä laillisten oikeuksiemme suojelemiseksi airBaltic Clubin ohjelman ehtojen täytäntöönpanemisen suhteen sekä sovellettavien säädösten ja rajoitusten, riita-asioiden tai sääntelyä koskevien tutkimusten suhteen).

11 Muut oikeudet

Edellä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on myös oikeudet, lisätietoja oikeuksistasi voit löytää airBalticin tietosuojakäytännöstä, mukaan lukien

 1. peruuttaa suostumuksesi koska tahansa, kun mahdollista
 2. tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä EU-maassa, jossa vakituinen asuinpaikkasi on, tai siinä paikassa, jossa väitetty rikkomus on tapahtunut. Kyseisten viranomaisten yhteystiedot näet täältä: ec.europa.eu. Latvian tasavallan tietosuojaviranomainen on Latvian tasavallan tietojen tarkastuslaitos.

Voit käyttää oikeuksiasi sovellettavien EU-lakien ja paikallisten lakien vaatimusten mukaisesti.

12 Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita web-palvelin (kuten www.pinsforme.com) lähettää selaimeesi aina, kun vierailet verkkosivustossa. Selaimesi asetuksista riippuu, hyväksyykö vai hylkääkö selain evästeet.

Palvelin tunnistaa tietokoneesi tallennettujen evästeiden avulla. Kun palvelin tunnistaa tietokoneesi, sinun ei tarvitse kirjoittaa antamiasi tietoja yhä uudelleen, kun palaat verkkosivustolle. Tämä koskee myös sivuston salasanalla suojattuja osioita.

Evästeet siis helpottavat sellaisten verkkosivustojen selaamista, joihin on annettava tietoja käsin.

Evästeiden käytön oikeusperusteena on airBaltic Club-yhtiön oikeutettu etu, joka on yhtiön verkkosivuston teknisen toiminnan varmistaminen.  Käytämme evästeitä verkkosivustomme mukauttamiseen ja sen käyttäjäkokemuksen sujuvoittamiseen. Evästeitä käyttämällä haluamme muokata internet-palveluitamme käyttäjiemme mieltymysten mukaisiksi. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet henkilötietojesi suojaamiseen. Olemme toteuttaneet kohtuullisiksi katsomamme toimet henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja tarkkuuden varmistamiseksi. Jos käytämme evästeitä valintojesi tallentamiseen tai tilastollisiin tarkoituksiin, pyydämme siihen suostumustasi. Voit peruuttaa tämän suostumuksen koska tahansa.

Evästeiden tallentaja ja käyttäjä on Google Analytics -työkalu.

Evästeiden salliminen on suositeltavaa, jotta sivuston käyttökokemus olisi mahdollisimman hyvä ja sivuston kaikki toiminnot olisivat käytettävissä. Voit kuitenkin poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksissasi tai vierailemalla seuraavassa sivustossa:

13 Suojaus

Henkilötietosi ja maksutietosi on erittäin tarkasti suojattu häviämisen, väärinkäytön tai luvattoman käytön varalta. PINS-sovellus säilyttää kaikki henkilökohtaiset tietosi laitteen suojatussa salasananhallintajärjestelmässä (iOSilla avainnippu, Androidissa käyttäjän tietoihin). Tiedon käsittely ja siirto PINS-sovelluksen ja meidän palvelimemme välillä on suojattu Transport Layer Security (TLS) -protokollalla. Tiedon käsittely ja siirto selaimesi sekä meidän palvelimemme välillä on suojattu 128-bittisellä Secure Sockets Layer (SSL) -protokollalla.

14 Linkit kolmansien osapuolien sivuille

Huomaathan, että tämä Tietosuojakäytäntö koskee vain airBaltic Club-sivustoa ja airBaltic Club-sovellusta. Koska airBaltic Club-sivusto ja -sovellus voivat sisältää linkkejä muille sivustoille, suosittelemme tutustumaan näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin ennen henkilötietojen lähettämistä niihin. Emme ole vastuussa tiedoista, jotka on jaettu toisilla linkitetyillä verkkosivuilla.

15 Kun käyttäjänä on lapsi

Kun palveluitamme tarjotaan lapselle, ja lapsen tietojen käsittelyn lailliseksi perusteeksi tarvitaan suostumus, suostumuksen antajana tai valtuuttajana on oltava henkilö, jolla on vanhempainvastuu lapsesta. Tämä vaatimus koskee alle 16-vuotiaita lapsia (ellei kansallisessa lainsäädännössä ole määrätty alempaa ikärajaa). Kun laillinen huoltajasi antaa suostumuksensa jäsenyytesi rekisteröintiin airBaltic Clubin ohjelmaan, me saatamme pyytää laillista huoltajaasi tunnistamaan itsensä antamalla etu- ja sukunimensä rekisteröintiprosessin aikana. Säilytämme tällaisia tietoja jonkin aikaa jäsenyytesi ollessa voimassa, koska meidän on pystyttävä todistamaan että laillinen huoltajasi on antanut suostumuksensa jäsentilisi rekisteröintiin ja osallistumiseesi airBaltic Clubin ohjelmaan.

 1. Loppuohjeistus

Toimintamme parantaminen ja kehittäminen on meille tärkeää, joten on mahdollista, että teemme tähän airBaltic Clubin ohjelman tietosuojakäytäntöön muutoksia toisinaan tai että teemme siihen lisäyksiä yksipuolisesti. airBaltic Clubin ohjelman tietosuojakäytäntö on saatavilla verkkosivuiltamme. Seuraa sitä siis aika ajoin ja tutustu airBaltic Clubin ohjelman ajantasaiseen tietosuojakäytäntöön. Tiedotamme sinua tähän tietosuojakäytäntöön tehdyistä merkittävistä muutoksista, ellei tällaisten muutoksen tarkoituksena ole estää kieliopillisia tai teknisiä virheitä, jotka eivät vaikuta tietosuojakäytäntöön olennaisesti.